Què és el desenvolupament sostenible? - L'Efecte Blau

Què és el desenvolupament sostenible?

Parlar de desenvolupament sostenible i de sostenibilitat és quelcom habitual. Tant els líders polítics o econòmics com les persones del carrer fan servir amb naturalitat aquestes expressions, encara que moltes vegades no tinguin gaire clar el seu veritable significat.

L’any 1987, les Nacions Unides van publicar El nostre futur comú, un informe dirigit per la doctora Brundtland, que pretenia posar de manifest el mal que les activitats humanes estaven causant al medi ambient. En aquest document, el concepte de desenvolupament sostenible va deixar de ser acadèmic per incorporar-se als programes de les Nacions Unides. Molt aviat es va convertir en un terme d’ús comú.

L’informe deia el següent: «S’entén per Desenvolupament Sostenible aquell que satisfà les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats».

La clau del desenvolupament sostenible és la perspectiva temporal. No només es busca promoure un desenvolupament que persegueixi el benefici del màxim nombre de persones possible a dia d’avui, sinó també de les generacions futures. Dit d’una altra manera, el desenvolupament sostenible busca el nostre propi benefici sense perjudicar el benefici que podrien obtenir els nostres fills, els nostres néts i els seus descendents. El desig de la humanitat ha sigut tan gran al llarg de la nostra història que, només ara sabem que l’activitat de l’home pot comprometre aquest futur.

L’efecte de l’activitat humana al desenvolupament sostenible 

Fins fa poc no érem conscients d’aquesta veritat, però el model de desenvolupament nascut durant la Revolució Industrial amenaça el nostre futur. Un clar exemple d’aquest fet el trobem a  l’efecte hivernacle, provocat per les emissions de diòxid de carboni produïdes per l’ús de combustibles fòssils, com el carbó, el petroli o el gas natural. Però també ha tingut impacte en l’esgotament d’alguns recursos naturals o en la destrucció d’una part de la biosfera. Vam començar a ser conscients d’aquestes amenaces fa relativament poc temps, durant la segona meitat del segle passat. Aquestes amenaces són les que ens han empès a buscar un model de desenvolupament capaç de detectar-les, avaluar-les i evitar-les en la mesura del possible.

En íntima relació amb aquestes amenaces ambientals, detectem també greus desequilibris territorials i socials. El nivell de renda de pocs contrasta amb la pobresa de molts. La pobresa provoca estralls en milions i milions de persones, crea inestabilitat, fomenta la violència i s’associa amb desastres ambientals. Qualsevol model de desenvolupament que no tingui en compte aquest factor no pot considerar-se sostenible.

El desenvolupament sostenible no és doncs, un desenvolupament exclusivament material o econòmic. Va més enllà. També és un canvi cultural i social, en el qual resulta imprescindible el paper de la ciència i la tecnologia.

La perspectiva temporal ens obliga a tenir presents totes aquestes consideracions. El nostre compromís amb les generacions futures ens obliga a donar resposta, simultàniament, als problemes socials i ambientals. Hem de reduir l’impacte sobre el clima i l’entorn natural, però també la diferència d’oportunitats de desenvolupament que hi ha entre les rendes més elevades i les més baixes. Si tan sols aconseguim una d’aquestes coses, però no l’altra, el model no podrà perdurar en el temps sense perjudicar greument a tothom. És per aquest motiu que són quatre les columnes que sostenen l’edifici del desenvolupament sostenible: la social, l’econòmica, la tecnològica i la cultural. Si una d’elles falla, l’edifici s’enfonsa.

Què podem fer per millorar el desenvolupament sostenible? 

Tal com podem veure, una definició aparentment simple com la del desenvolupament sostenible és, en realitat, molt complexa. Perquè són molts els factors que cal tenir en compte i els actors implicats. Per això, el compromís amb la sostenibilitat ha de ser el més ampli possible. Cal negociar i complir acords internacionals sobre el clima, la defensa de la biodiversitat o el lliure accés a les tecnologies netes i eficients. L’economia s’haurà d’adaptar als límits que imposarà un desenvolupament sostenible, encara que també sortiran a la llum noves oportunitats de negoci. Els governs hauran de fer canvis en la legislació i supervisar-ne l’aplicació. Mentrestant, caldrà canviar els hàbits i els costums dels ciutadans a la seva vida quotidiana. Serà un canvi gradual i generacional, però inevitable.

Responent a la complexitat i la necessitat d’implantar un model de desenvolupament sostenible, les Nacions Unides van prendre partit en l’assumpte. Després de diverses conferències internacionals, l’any 2000 es van plantejar els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, centrats en l’agenda social dels països en vies de desenvolupament, i al 2012, a la Conferència sobre Desenvolupament Sostenible Río+20, es va crear un equip de treball que un any més tard, va presentar els anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 17 objectius amb 169 metes que s’intentaran aconseguir entre 2015 i 2030. No només hi van participar els governs, sinó també membres de la comunitat científica i de la societat civil.

Els ODS fan un pas endavant per gestionar la complexitat del desenvolupament sostenible abordant temes fortament relacionats entre sí, com l’educació inclusiva, la seguretat alimentària, la lluita contra l’exclusió social, la protecció del medi ambient o les mesures urgents per evitar el canvi climàtic. En propers articles examinarem amb més atenció aquesta proposta.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in justo arcu. Donec eu lacinia risus. 

Nombre – profesión o identificador

Notícies

Nova entrada al blog de L'#EfecteBlau 📝! Avui viatgem amb l'@AlfredRPico per descobrir les diversitats climàtiques que caracteritzen les ciutats ... d'Europa. ⛈️👉 https://bit.ly/39W4mlm

@hidrobal entre ellas, prestando un servicio de alta calidad. @carbonero73 también este año 2020 tan complicado y difícil.
Las 15 empresas más fuertes ... de Calviá http://economiademallorca.com/art/26752/las-15-empresas-mas-fuertes-de-calvia