L’estreta relació entre la biodiversitat i el cicle integral de l’aigua

Què és la biodiversitat?

La biodiversitat és la base sobre la qual se sustenta la nostra forma de vida. La biodiversitat ens proporciona salut, aigua, aliment, combustible i els recursos vitals de què depèn la nostra existència, tal com queda recollit al Conveni de Biodiversitat Biològica.

La major part de les empreses depenen directa o indirectament, en algun punt de la seva cadena de valor, dels ecosistemes i els serveis que aquests proporcionen. I a les empreses de gestió del cicle de l’aigua, aquesta relació és molt més estreta.

La importància de la cobertura forestal

Un estudi realitzat a Amèrica del Nord va concloure que per cada 10% d’augment de la cobertura dels boscos en una àrea de captació d’aigua, les despeses de tractament d’aigües es reduïen aproximadament en un 20%. Això succeeix perquè la cobertura forestal incrementa la seguretat del subministrament i, a més a més, ajuda a reduir els contaminants que hi ha a l’aigua.

La pèrdua de biodiversitat als ecosistemes

El ritme de pèrdua de biodiversitat a nivell mundial és actualment mil vegades superior al ritme natural i no s’alenteix. Això suposa una degradació accelerada dels serveis que ens proporcionen els ecosistemes i que garanteixen el nostre benestar.

Sense entrar a detallar les principals causes de la pèrdua de biodiversitat, cal recordar que és una conseqüència de la major part dels problemes ambientals actuals i que, per tant, és important avançar cap al desenvolupament sostenible, un model de desenvolupament capaç de satisfer les necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.

Responsabilitats polítiques

Durant les últimes dècades, els governs i la comunitat internacional estan desenvolupant polítiques per frenar l’amenaça que la pèrdua de biodiversitat suposa per al planeta. I en aquests acords internacionals ja s’identifiquen les empreses com un actor amb un paper rellevant en aquest sentit.

La qüestió és, com ho fem des de l’àmbit empresarial per incorporar la conservació de la diversitat biològica de l’entorn de les instal·lacions en què operem? I, concretament, què poden fer les empreses operadores del cicle integral de l’aigua en aquest sentit? És evident que no és una tasca fàcil, i que no hi ha una fórmula universal.

Què hem de fer per preservar la biodiversitat?

No només cal incorporar la biodiversitat en la gestió actual del servei. En un futur podríem imaginar que l’administració desenvolupa un pla de sanejament que contempli tant les infraestructures necessàries de depuració (EDARs), com la restauració ambiental de trams de rius que potenciïn l’efecte d’autodepuració que exerceix la vegetació de ribera. O que la gestió de les captacions també contempli acords de gestió forestal. Es tracta d’integrar la gestió de la infraestructura gris (la convencional) amb la infraestructura verda.

Reivindico, doncs, la necessitat de fer camí cap a un model de gestió del cicle de l’aigua on no només es gestionin les infraestructures, sinó que es gestioni conjuntament la infraestructura i el seu entorn natural d’influència, per tal de garantir i potenciar els serveis que els ecosistemes estan proporcionant al cicle de l’aigua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in justo arcu. Donec eu lacinia risus. 

Nombre – profesión o identificador

Notícies

💚 Un dels principals reptes és la lluita contra el #canviClimàtic. Avui, és el Dia sense carboni.

🚗🔌 Apostem per la #mobilitatSostenible amb ... #vehicleElèctric.
👉El 100% de l'electricitat que consumim és energia verda.

ℹ️ https://www.sorea.cat/ca/indicadores-de-sostenibilidad-ambiental
#Mobilitat2020 #sostenibilitat

🚱 Actuacions de millora de la xarxa d'aigua del nucli de Costa d'en Blanes (#Calvià). Us informem que s'interromprà el subministrament:

🗓️ ... Demà, dimarts, 22 de setembre
🕗 De 8 a 15 h
Lamentem les molèsties. @_Calvia