La infraestructura verda i blava: un canvi de paradigma per a la conservació de la biodiversitat

La infraestructura verda i la seva implicació en la biodiversitat

La Unió Europea ha fet un nou pas endavant en les polítiques i estratègies en introduir el concepte de la infraestructura verda.

Les administracions afronten el repte d’impulsar el creixement econòmic i la conservació de la natura , tot i que a priori semblin objectius contraposats.

Actualment som capaços de valorar i quantificar amb dades l’impacte econòmic. Suposaria per a la nostra qualitat de vida i el nostre benestar la pèrdua dels serveis ecosistèmics. Els beneficis que les persones obtenen dels ecosistemes, estan dividits principalment en quatre categories. Per exemple, l’aprovisionament, regulació, suport i cultura.

Com a conseqüència, la conservació de la biodiversitat s’està convertint en un aspecte prioritari de l’agenda europea.

En què consisteix la infraestuctura verda?

La infraestructura verda es basa en la multifuncionalitat dels espais, i en el fet de maximitzar els serveis dels ecosistemes. A part d’evitar la fragmentació del territori a nivell ecològic i permetre la restauració ambiental.

Aquest concepte suposa un canvi de paradigma en les polítiques ambientals. La conservació de la biodiversitat deixa de ser tractada amb polítiques aïllades. Passa a estar integrada en gran part de les polítiques sectorials. És el cas de l’agricultura, silvicultura, energia, aigua, urbanisme, planificació territorial, etc.

Fins ara, les polítiques impulsades per Europa no havien donat els resultats esperats. Amb la política d’establir espais naturals protegits (Red Natura 2000) no n’hi ha prou. La conservació a llarg termini de la biodiversitat requereix la preservació de les funcions ecològiques i les relacions dels ecosistemes en zones extenses. És per això que cal evitar la fragmentació del territori als nuclis aïllats de biodiversitat.

Aquest canvi és possible considerant que qualsevol espai, infraestructura o activitat que tingui ocupació del sòl, és susceptible de potenciar serveis dels ecosistemes. Especialment si aconsegueix una permeabilitat entre l’entorn natural i el seu espai.

Les administracions estatals, autonòmiques i locals són les encarregades de desenvolupar una estratègia d’infraestructura verda. Aquesta ha de permetre el seu desplegament en el territori.

L’Administració General de l’Estat i les comunitats autònomes han elaborat “l’Estratègia estatal d’infraestructura verda i de connectivitat i restauració ecològiques”.

La infraestructura verda (o solucions basades en la natura) es reconeix, a més a més, a l’Acord de París sobre el canvi climàtic (COP21) com a estratègia d’adaptació i mitigació del canvi climàtic. Al cicle integral de l’aigua, la infraestructura verda és l’oportunitat de generar un valor afegit per a la nostra gestió i més beneficis a la societat.

La infraestructura blava i el seu impacte a la biodiversitat

Un exemple de la infraestructura blava –vinculada al cicle de l’aigua– és la gestió de les humitats artificials de depuració del delta de l’Ebre (part de la Red Natura 2000).

Aquests sistemes naturals de depuració permeten tractar l’aigua utilitzada en el cultiu d’arròs de zones adjacents abans del seu abocament a les badies o les llacunes, i així es millora la qualitat de l’aigua del medi. Tanmateix, aquests aiguamolls tenen altres funcions secundàries, no menys importants, derivades dels serveis ecosistèmics.

Aquest espai ha suposat la creació d’un hàbitat aquàtic de gran biodiversitat, que actualment es fa servir com a refugi, zona d’alimentació i fins i tot zona de nidificació d’una gran quantitat d’aus d’interès natural, algunes d’elles amenaçades.

Permet disposar d’un espai per a activitats d’educació ambiental, és un focus d’atracció turística per al col·lectiu ornitològic o amb interès per la natura. A més, està generant un benefici directe per al sector econòmic de les muscleries, que han vist millorada la qualitat del medi.

La gestió d’aquesta infraestructura es duu a terme tenint en compte aquesta multifuncionalitat de l’espai i els múltiples beneficis que genera tant a nivell social com econòmic i ambiental.

En conclusió, per tal d’assolir els principals objectius ambientals, l’Acord de Canvi Climàtic, el Conveni sobre la Diversitat Biològica (CDB) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que marquen les Nacions Unides, l’estratègia passa per l’aplicació i el desplegament de la infraestructura verda en tots aquells sectors i àmbits de planificació territorial que interactuen amb l’entorn natural.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque in justo arcu. Donec eu lacinia risus. 

Nombre – profesión o identificador

Notícies

💚 Un dels principals reptes és la lluita contra el #canviClimàtic. Avui, és el Dia sense carboni.

🚗🔌 Apostem per la #mobilitatSostenible amb ... #vehicleElèctric.
👉El 100% de l'electricitat que consumim és energia verda.

ℹ️ https://www.sorea.cat/ca/indicadores-de-sostenibilidad-ambiental
#Mobilitat2020 #sostenibilitat

🚱 Actuacions de millora de la xarxa d'aigua del nucli de Costa d'en Blanes (#Calvià). Us informem que s'interromprà el subministrament:

🗓️ ... Demà, dimarts, 22 de setembre
🕗 De 8 a 15 h
Lamentem les molèsties. @_Calvia