El cicle de les idees innovadores

L’aigua és un bé escàs. Per aquest motiu, a SOREA treballem dia a dia per optimitzar la gestió de totes les fases del cicle de l’aigua a través de les solucions més innovadores. Avancem cap a l’eficiència, perquè és la manera de no malgastar ni una gota d’aigua.

A vegades, d’on no n’hi ha, en ragen les idees més innovadores

El cicle de les idees innovadores

L’aigua és un bé escàs. Per aquest motiu, a SOREA treballem dia a dia per optimitzar la gestió de cadascuna de les fases del cicle de l’aigua a través de les solucions més innovadores. Avancem cap a l’eficiència, perquè és la manera de no malgastar ni una gota d’aigua.

 • 1
  Captació
 • 2
  Potabilització
 • 3
  Distribució
 • 4
  Clavegueram
 • 5
  Depuració
 • 6
  Restitució al medi natural

1
Captació

Tecnologia Aqua Fred® de neteja de pous

Els pous, amb el temps, van perdent capacitat a causa de les incrustacions i altres residus sòlids. Des de SOREA, per tal de treure el màxim rendiment dels nostres pous ara i en el futur, utilitzem la tecnologia Aqua Fred®, que manté i neteja els pous de captació mitjançant CO2 i ens permet extreure’n entre un 82% i un 110% més d’aigua. Aqua Fred® ha guanyat nombrosos premis d’innovació i mediambientals.

2
Potabilització

Nou sensor de control de nivell de clor

Si tots consumíssim l’aigua directament de la planta potabilitzadora, aquesta no caldria que portés clor. Però la realitat és que, per assegurar la salubritat de l’aigua que arriba a totes les llars, el clor és indispensable i, per tant, també és necessari fer controls del nivell del clor a tots els punts de la xarxa. Avui, aquesta operació es fa amb un sensor autònom que és capaç d’analitzar el clor i el cabal sense necessitat d’obrir les canonades i malbaratar centenars de litres d’aigua.

3
Distribució

Sistema iDROLOC de detecció de fuites amb heli

Amb l’objectiu final de no malbaratar aigua en la fase de distribució, disposem d’un sistema de detecció de fuites amb heli que permet inspeccionar la xarxa sense interrompre el servei d’aigua als usuaris i reduint a la mínima expressió les obres al carrer. L’heli és un gas inert, no tòxic i que no altera les propietats organolèptiques de l’aigua (olor, gust i color); si introduïm heli a la xarxa d’aigua, aquest s’escola per les fractures de les canonades i ens permet detectar el lloc exacte de les fuites de manera ràpida i eficaç.

4
Clavegueram

Revisió del clavegueram amb drons

A SOREA també posem el focus de la investigació i la innovació en assolir l’objectiu dels accidents 0, i una manera de millorar la seguretat dels nostres treballadors és reduir al mínim l'accés a les canonades. Per això, a dia d’avui, la inspecció del clavegueram per a detectar fuites o altres problemàtiques de la xarxa, es fa mitjançant drons: un nou pas en el nostre compromís amb les persones i amb la lluita contra els accidents laborals.

5
Depuració

Cogeneració elèctrica

L’energia elèctrica necessària pel funcionament d’una depuradora es pot produir amb la cogeneració elèctrica del biogàs que es genera en el tractament dels fangs produïts per la mateixa depuradora. El 2017 vam generar 8,5 milions de m3 de biogàs, que a través de la cogeneració van produir 22,8 milions de kWh d’energia tèrmica i 4 milions de kWh d’energia elèctrica.

6
Restitució al medi natural

iBeach, l’app sobre l’estat de les platges

A SOREA treballem perquè l’aigua del litoral estigui en les millor condicions possibles i també ens preocupem per donar als usuaris la millor informació sobre l’estat de les platges (el color de les banderes, la qualitat de l'aigua, l'estat del mar, la temperatura de l'aigua i de l'aire, la presència de meduses, etc...) i evitar-los desplaçaments innecessaris. Aplicació gratuïta per Android i iPhone.