Què és l’etiquetatge energètic?

Al 1992, la Unió Europea va publicar la primera directiva que obligava a aplicar l’etiquetatge energètic.

Es tractava de proporcionar informació al consumidor sobre el consum d’aigua i energia d’un electrodomèstic. Es feia de manera clara i intel·ligible, mitjançant un codi de lletres i colors.

L’etiqueta, exposada en un lloc visible, permetria al consumidor saber si l’aparell que tenia intenció de comprar era energèticament eficient o si consumiria molta aigua. No era necessari interpretar les seves especificacions tècniques.

Etiquetatge energètic

La idea va tenir un gran èxit. Els productes amb el millor etiquetatge energètic eren preferits als productes que consumien més energia.

Els comerciants sol·licitaven productes amb una bona classificació energètica i els fabricants van deixar de produir els productes més ineficients.

En conseqüència, les llars europees comptaven amb electrodomèstics que gastaven cada vegada menys aigua i energia.

En general, davant l’opció de compra un consumidor utilitza arguments lògics i arguments emocionals. El preu serà un argument lògic, perquè tenim un pressupost per comprar un nou rentaplats i no podem escollir-ne un de més car.

En canvi, el color, la forma, la marca… són arguments amb una alta càrrega emocional que ens faran triar un o altre rentaplats, per continuar amb l’exemple.

L’argument emocional, la clau de l’èxit

Els experts en màrqueting saben que són els arguments emocionals els que aconsegueixen que un producte es vengui més que un altre.

L’etiquetatge energètic proporcionava un argument lògic al consumidor: el consum d’energia, o d’energia i aigua, d’un aparell electrodomèstic.

El secret de l’èxit de l’etiquetatge energètic va ser que tambées va convertir en un argument emocional. El públic preferia els articles amb la millor classificació energètica de manera instintiva, ja que associava instintivament un menor consum amb una major qualitat del producte. L’èxit de l’etiquetatge energètic va sorprendre a tothom.

L’evolució de l’etiquetatge energètic

L’etiquetatge energètic s’utilitza per proporcionar informació sobre una àmplia gamma de productes. Al principi eren electrodomèstics, però el rang de béns i productes que han d’incloure una etiqueta energètica ha anat creixent.

Avui dia és necessari per als llums, els televisors, els aparells d’aire condicionat, els automòbils, els pneumàtics o els habitatges en venda o lloguer. En el cas dels habitatges o edificis, l’etiquetatge energètic segueix el mateix codi de lletres i colors per mostrar la classificació energètica de l’edifici. Obeeix a una normativa pròpia i específica i podria dir-se que és un cas a part. 

A grans trets, l’etiquetatge energètic es basa en una classificació per lletres que va de l’A a la G i un codi de colors. Un producte classificat amb la lletra A (verd) es troba a la categoria d’aquells que tenen un menor consum d’energia, o d’aigua i energia en el cas dels rentaplats o les rentadores. Segueixen les lletres B, C, D i així fins la G (vermell), que indica la categoria amb el consum d’energia més ineficient.

La directiva europea del 1992 va ser reformada al 2010. En primer lloc, per ser més exigent. La tecnologia havia evolucionat i permetia majors rendiments energètics, inclús millors del previst.

Es van haver de crear dues noves categories per alguns productes, l’A+i l’A++, pels productes amb una eficiència energètica molt elevada i, en algun cas, la categoria A+++, pels productes extraeficients.

En segon lloc, perquè les proves a què s’han de sotmetre els productes per tenir un o altre etiquetatge energètic fossin el més realistes possible. Aquesta normativa tècnica està en permanent revisió i és possible que en un futur no molt llunyà els rangs de la classificació energètica de l’etiquetatge tornin a ser més exigents.

No fa gaire, per exemple, es van revisar les proves que atorgaven la classificació energètica dels automòbils per tal d’aproximar-les a un consum més realista del vehicle.

Les normes de l’etiquetatge energètic

Existeix una norma per l’etiquetatge energètic de cadascun dels aparells obligats a mostrar-lo. A títol d’exemple, veiem el cas de les rentadores. 

Fins l’any 2010, l’eficiència energètica de les rentadores incloïa set categories, de l’A a la G. Es calculaven mesurant l’energia i l’aigua consumides en un cicle de rentat de tela de cotó a 60 ºC amb la càrrega màxima admissible per l’aparell i un subministrament d’aigua a 15 ºC. L’índex d’eficiència energètica es mesurava en kWh per kg de rentat. Així, si consumia menys de 0,19 kWh per kg de roba en un cicle de rentat, la seva etiqueta era l’A; si era inferior a 0,23 kWh per kg, la B; etc.

L’etiqueta energètica incloïa més informació: el consum total per cicle, el rendiment de rentat, amb una classificació de l’A a la G (obtinguda mitjançant una prova estandarditzada), el rendiment del centrifugat, la capacitat (en kg) de la rentadora, el consum d’aigua per cicle de rentat (en litres) o el soroll produït (en decibels).

Al 2010 es va modificar aquesta classificació i es va basar en l’anomenat índex d’eficiència energètica (EEI), que proposa una mesura més realista. En lloc de calcular l’aigua i l’energia gastades en un cicle de rentat, calcula la despesa d’energia anual.

Per això estima l’energia consumida en 220 cicles de rentat, i no tots iguals, ja que s’han de combinar càrregues del 29 i el 42% de la capacitat de la rentadora amb l’aigua a 60 ºC i càrregues del 29% amb aigua a 40 ºC. La nova classificació energètica ja no va de l’A a la G, sinó de l’A+++a la D.

El cas del rentaplats és similar. Abans es mesurava un cicle de rentat de dotze coberts, ara es mesura un índex d’eficiència energètica similar al d’una rentadora. El mateix passa amb la nevera, les assecadores, etc.

Per últim, una menció especial al cas dels automòbils. L’etiquetatge energètic dels automòbils no mesura directament el consum d’energia, sinó les emissions de CO2en grams per quilòmetre.

Què és l’etiquetatge energètic?

Al 1992, la Unió Europea va publicar la primera directiva que obligava a aplicar l’etiquetatge energètic.

Es tractava de proporcionar informació al consumidor sobre el consum d’aigua i energia d’un electrodomèstic. Es feia de manera clara i intel·ligible, mitjançant un codi de lletres i colors.

L’etiqueta, exposada en un lloc visible, permetria al consumidor saber si l’aparell que tenia intenció de comprar era energèticament eficient o si consumiria molta aigua. No era necessari interpretar les seves especificacions tècniques.

Etiquetatge energètic

La idea va tenir un gran èxit. Els productes amb el millor etiquetatge energètic eren preferits als productes que consumien més energia.

Els comerciants sol·licitaven productes amb una bona classificació energètica i els fabricants van deixar de produir els productes més ineficients.

En conseqüència, les llars europees comptaven amb electrodomèstics que gastaven cada vegada menys aigua i energia.

En general, davant l’opció de compra un consumidor utilitza arguments lògics i arguments emocionals. El preu serà un argument lògic, perquè tenim un pressupost per comprar un nou rentaplats i no podem escollir-ne un de més car.

En canvi, el color, la forma, la marca… són arguments amb una alta càrrega emocional que ens faran triar un o altre rentaplats, per continuar amb l’exemple.

L’argument emocional, la clau de l’èxit

Els experts en màrqueting saben que són els arguments emocionals els que aconsegueixen que un producte es vengui més que un altre.

L’etiquetatge energètic proporcionava un argument lògic al consumidor: el consum d’energia, o d’energia i aigua, d’un aparell electrodomèstic.

El secret de l’èxit de l’etiquetatge energètic va ser que tambées va convertir en un argument emocional. El públic preferia els articles amb la millor classificació energètica de manera instintiva, ja que associava instintivament un menor consum amb una major qualitat del producte. L’èxit de l’etiquetatge energètic va sorprendre a tothom.

L’evolució de l’etiquetatge energètic

L’etiquetatge energètic s’utilitza per proporcionar informació sobre una àmplia gamma de productes. Al principi eren electrodomèstics, però el rang de béns i productes que han d’incloure una etiqueta energètica ha anat creixent.

Avui dia és necessari per als llums, els televisors, els aparells d’aire condicionat, els automòbils, els pneumàtics o els habitatges en venda o lloguer. En el cas dels habitatges o edificis, l’etiquetatge energètic segueix el mateix codi de lletres i colors per mostrar la classificació energètica de l’edifici. Obeeix a una normativa pròpia i específica i podria dir-se que és un cas a part. 

A grans trets, l’etiquetatge energètic es basa en una classificació per lletres que va de l’A a la G i un codi de colors. Un producte classificat amb la lletra A (verd) es troba a la categoria d’aquells que tenen un menor consum d’energia, o d’aigua i energia en el cas dels rentaplats o les rentadores. Segueixen les lletres B, C, D i així fins la G (vermell), que indica la categoria amb el consum d’energia més ineficient.

La directiva europea del 1992 va ser reformada al 2010. En primer lloc, per ser més exigent. La tecnologia havia evolucionat i permetia majors rendiments energètics, inclús millors del previst.

Es van haver de crear dues noves categories per alguns productes, l’A+i l’A++, pels productes amb una eficiència energètica molt elevada i, en algun cas, la categoria A+++, pels productes extraeficients.

En segon lloc, perquè les proves a què s’han de sotmetre els productes per tenir un o altre etiquetatge energètic fossin el més realistes possible. Aquesta normativa tècnica està en permanent revisió i és possible que en un futur no molt llunyà els rangs de la classificació energètica de l’etiquetatge tornin a ser més exigents.

No fa gaire, per exemple, es van revisar les proves que atorgaven la classificació energètica dels automòbils per tal d’aproximar-les a un consum més realista del vehicle.

Les normes de l’etiquetatge energètic

Existeix una norma per l’etiquetatge energètic de cadascun dels aparells obligats a mostrar-lo. A títol d’exemple, veiem el cas de les rentadores. 

Fins l’any 2010, l’eficiència energètica de les rentadores incloïa set categories, de l’A a la G. Es calculaven mesurant l’energia i l’aigua consumides en un cicle de rentat de tela de cotó a 60 ºC amb la càrrega màxima admissible per l’aparell i un subministrament d’aigua a 15 ºC. L’índex d’eficiència energètica es mesurava en kWh per kg de rentat. Així, si consumia menys de 0,19 kWh per kg de roba en un cicle de rentat, la seva etiqueta era l’A; si era inferior a 0,23 kWh per kg, la B; etc.

L’etiqueta energètica incloïa més informació: el consum total per cicle, el rendiment de rentat, amb una classificació de l’A a la G (obtinguda mitjançant una prova estandarditzada), el rendiment del centrifugat, la capacitat (en kg) de la rentadora, el consum d’aigua per cicle de rentat (en litres) o el soroll produït (en decibels).

Al 2010 es va modificar aquesta classificació i es va basar en l’anomenat índex d’eficiència energètica (EEI), que proposa una mesura més realista. En lloc de calcular l’aigua i l’energia gastades en un cicle de rentat, calcula la despesa d’energia anual.

Per això estima l’energia consumida en 220 cicles de rentat, i no tots iguals, ja que s’han de combinar càrregues del 29 i el 42% de la capacitat de la rentadora amb l’aigua a 60 ºC i càrregues del 29% amb aigua a 40 ºC. La nova classificació energètica ja no va de l’A a la G, sinó de l’A+++a la D.

El cas del rentaplats és similar. Abans es mesurava un cicle de rentat de dotze coberts, ara es mesura un índex d’eficiència energètica similar al d’una rentadora. El mateix passa amb la nevera, les assecadores, etc.

Per últim, una menció especial al cas dels automòbils. L’etiquetatge energètic dels automòbils no mesura directament el consum d’energia, sinó les emissions de CO2en grams per quilòmetre.