La Terra és un indret privilegiat a l’univers. La distància que ens separa del Sol és l’adequada; un nucli fèrric provoca un camp magnètic que ens protegeix de part de les radiacions solars; la superfície del planeta és rica en aigua i té una atmosfera que regula la temperatura alhora que permet una vida basada en la química del carboni. Si fixem la nostra atenció en l’atmosfera, cal mencionar el clima. 

Canvi climàtic

Què és el canvi climàtic?

El clima d’una regió dependrà d’un sistema climàtic, que sorgeix de la interacció de l’atmosfera (el sistema format pels gasos de l’atmosfera), la hidrosfera (el sistema format per l’aigua líquida que intervé a totes les parts del seu cicle), la criosfera (el sistema format pel gel o la neu, per aigua en estat sòlid), la litosfera (el sistema format per la superfície sòlida de la Terra) i la biosfera (el sistema format pels éssers vius).

És evident que un sistema climàtic és més que complex. De fet, hi intervenen milers, milions de variables interrelacionades entre sí. Els matemàtics podrien descriure-ho i modelitzar-ho com «un sistema d’equacions no lineal», que ve a dir que, de vegades, una petita variació en una d’aquestes variables podria provocar grans variacions en d’altres. 

No hem de confondre el clima amb el temps atmosfèric. El clima és una estadística del temps atmosfèric en un període llarg de temps, de vint, trenta o més anys. Aquesta estadística serveix per avaluar els patrons de variació de la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, el vent, les precipitacions, la suspensió de partícules a l’atmosfera, etcètera, que permeten definir el cicle de les estacions i la magnitud mitjana de cadascuna d’aquestes variables que, en cert moment, conformen el temps atmosfèric. 

Dit d’una altra manera, el temps atmosfèric pot canviar significativament d’un any al següent, amb un hivern més cru, una primavera més plujosa o un estiu més càlid, però si ampliem la perspectiva i contemplem aquestes variacions al llarg de molts anys, podem avaluar si es troben dins d’un rang determinat (és a dir, si són «normals»). Si aquest rang es manté en el temps, el clima serà estable. Si s’aprecia que la variabilitat s’incrementa (és a dir, que la diferència del temps atmosfèric d’un any a l’altre és cada vegada més marcada) o que el valor mitjà de les variables que determinen el clima ha de canviar (per exemple, si disminueixen les precipitacions o s’incrementa la temperatura amb el pas dels anys), aleshores ens trobem davant d’un canvi climàtic. 

Una de les variables que determina el clima és la concentració de CO2(diòxid de carboni) i altres gasos a l’atmosfera, que provoquen l’efecte hivernacle. És a dir, permeten el pas de la radiació solar tèrmica (calor) i quan cau la nit retenen part d’aquesta calor. L’efecte hivernacle evita la diferència de temperatura extrema entre el dia i la nit i fa possible la vida tal com la coneixem. Però una petita variació en la concentració de CO2a l’atmosfera (parlem de variacions de vegades inferiors a l’1%) pot provocar un canvi climàtic important.

Ha succeït diverses vegades al llarg de la història de la vida al planeta Terra. Una cadena d’erupcions volcàniques ha alterat el clima durant anys, hem patit períodes càlids i eres glacials en els últims segles. El sistema climàtic és molt dinàmic i canvia amb el temps. 

Com ha afectat l’activitat humana?

L’activitat humana s’afegeix al seguit de factors que afecten el clima. Concretament, les emissions d’ingents quantitats de CO2que genera l’ús de combustibles fòssils, algunes activitats industrials i la desaparició de grans masses forestals, que s’ha incrementat exponencialment des que es va iniciar la Revolució Industrial. Coincideix, a més a més, amb un augment demogràfic mai vist.

La població mundial s’ha multiplicat per set en un segle, mentre que amb prou feines havia crescut un 20% en els anteriors mil anys. En conseqüència, l’increment de gasos d’efecte hivernacle ha provocat i provoca un increment de la temperatura mitjana de la superfície a tot el món. Concretament, 0,8 ºC des del 1880. Sembla poc, però recordem que una petita variació en una de les variables del sistema climàtic pot alterar-lo profundament, i aquest és el cas. 

Que l’activitat humana provoca un augment de l’efecte hivernacle és «extremament probable», segons les Nacions Unides. Les principals acadèmies de ciència de tot el món han ratificat que aquest efecte hivernacle suplementari existeix i s’està agreujant. Les emissions de diòxid de carboni, metà i òxids de nitrogen s’han incrementat i les projeccions de models climàtics existents indiquen que al llarg d’aquest segle la temperatura superficial global mitjana pujarà, sent molt optimistes, entre 0,3 i 1,7 ºC, encara que probablement, podria augmentar entre 2,6 i 4,8 ºC si continua com fins ara. Cap organització científica de prestigi discuteix aquestes dades. El debat científic se centra en l’elecció d’un o altre sistema de modelització del clima, per calcular la magnitud del canvi, però no el fet d’un escalfament global.

Què implicaria aquest increment del canvi climàtic?

Ja es poden observar alguns efectes del canvi climàtic: el retrocés de les glaceres i el desgel àrtic, canvis a l’inici i al final de les estacions, que s’evidencien amb la florida precoç d’algunes plantes, l’empitjorament de la productivitat agrícola, la pujada del nivell del mar, un canvi en el nombre de dies càlids o freds al llarg de l’any, un increment de la freqüència o la força d’alguns fenòmens meteorològics extrems, etc. 

Els experts associen el canvi climàtic a dos tipus de canvis. En primer lloc, els canvis ambientals, a curt o llarg termini, com la pujada del nivell del mar, canvis climàtics abruptes o l’extinció massiva de plantes i animals provocada per canvis als ecosistemes. Aquests canvis estan relacionats amb el segon tipus de canvis associats al canvi climàtic, els propis efectes socials d’aquest. Entre aquests efectes socials s’inclou un increment de la migració, perquè grans regions patiran sequeres o fam, les inundacions cada vegada més freqüents de les àrees poblades, i l’impacte dels canvis a l’entorn i a les infraestructures de transport, d’abastiment d’aigua, als cultius… En algunes zones, com la banya d’Àfrica o l’Orient Mitjà, el canvi climàtic pot provocar greus problemes de seguretat, relacionats amb l’accés a l’aigua potable, que poden acabar convertint-se en guerres o revolucions. 

És per aquest motiu que és tan important sumar els esforços de tots per reduir, tant com sigui possible, la magnitud d’aquest canvi climàtic i desenvolupar mecanismes que ens permetin superar les seves conseqüències amb el menor impacte possible. 

La Terra és un indret privilegiat a l’univers. La distància que ens separa del Sol és l’adequada; un nucli fèrric provoca un camp magnètic que ens protegeix de part de les radiacions solars; la superfície del planeta és rica en aigua i té una atmosfera que regula la temperatura alhora que permet una vida basada en la química del carboni. Si fixem la nostra atenció en l’atmosfera, cal mencionar el clima. 

Canvi climàtic

Què és el canvi climàtic?

El clima d’una regió dependrà d’un sistema climàtic, que sorgeix de la interacció de l’atmosfera (el sistema format pels gasos de l’atmosfera), la hidrosfera (el sistema format per l’aigua líquida que intervé a totes les parts del seu cicle), la criosfera (el sistema format pel gel o la neu, per aigua en estat sòlid), la litosfera (el sistema format per la superfície sòlida de la Terra) i la biosfera (el sistema format pels éssers vius).

És evident que un sistema climàtic és més que complex. De fet, hi intervenen milers, milions de variables interrelacionades entre sí. Els matemàtics podrien descriure-ho i modelitzar-ho com «un sistema d’equacions no lineal», que ve a dir que, de vegades, una petita variació en una d’aquestes variables podria provocar grans variacions en d’altres. 

No hem de confondre el clima amb el temps atmosfèric. El clima és una estadística del temps atmosfèric en un període llarg de temps, de vint, trenta o més anys. Aquesta estadística serveix per avaluar els patrons de variació de la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica, el vent, les precipitacions, la suspensió de partícules a l’atmosfera, etcètera, que permeten definir el cicle de les estacions i la magnitud mitjana de cadascuna d’aquestes variables que, en cert moment, conformen el temps atmosfèric. 

Dit d’una altra manera, el temps atmosfèric pot canviar significativament d’un any al següent, amb un hivern més cru, una primavera més plujosa o un estiu més càlid, però si ampliem la perspectiva i contemplem aquestes variacions al llarg de molts anys, podem avaluar si es troben dins d’un rang determinat (és a dir, si són «normals»). Si aquest rang es manté en el temps, el clima serà estable. Si s’aprecia que la variabilitat s’incrementa (és a dir, que la diferència del temps atmosfèric d’un any a l’altre és cada vegada més marcada) o que el valor mitjà de les variables que determinen el clima ha de canviar (per exemple, si disminueixen les precipitacions o s’incrementa la temperatura amb el pas dels anys), aleshores ens trobem davant d’un canvi climàtic. 

Una de les variables que determina el clima és la concentració de CO2(diòxid de carboni) i altres gasos a l’atmosfera, que provoquen l’efecte hivernacle. És a dir, permeten el pas de la radiació solar tèrmica (calor) i quan cau la nit retenen part d’aquesta calor. L’efecte hivernacle evita la diferència de temperatura extrema entre el dia i la nit i fa possible la vida tal com la coneixem. Però una petita variació en la concentració de CO2a l’atmosfera (parlem de variacions de vegades inferiors a l’1%) pot provocar un canvi climàtic important.

Ha succeït diverses vegades al llarg de la història de la vida al planeta Terra. Una cadena d’erupcions volcàniques ha alterat el clima durant anys, hem patit períodes càlids i eres glacials en els últims segles. El sistema climàtic és molt dinàmic i canvia amb el temps. 

Com ha afectat l’activitat humana?

L’activitat humana s’afegeix al seguit de factors que afecten el clima. Concretament, les emissions d’ingents quantitats de CO2que genera l’ús de combustibles fòssils, algunes activitats industrials i la desaparició de grans masses forestals, que s’ha incrementat exponencialment des que es va iniciar la Revolució Industrial. Coincideix, a més a més, amb un augment demogràfic mai vist.

La població mundial s’ha multiplicat per set en un segle, mentre que amb prou feines havia crescut un 20% en els anteriors mil anys. En conseqüència, l’increment de gasos d’efecte hivernacle ha provocat i provoca un increment de la temperatura mitjana de la superfície a tot el món. Concretament, 0,8 ºC des del 1880. Sembla poc, però recordem que una petita variació en una de les variables del sistema climàtic pot alterar-lo profundament, i aquest és el cas. 

Que l’activitat humana provoca un augment de l’efecte hivernacle és «extremament probable», segons les Nacions Unides. Les principals acadèmies de ciència de tot el món han ratificat que aquest efecte hivernacle suplementari existeix i s’està agreujant. Les emissions de diòxid de carboni, metà i òxids de nitrogen s’han incrementat i les projeccions de models climàtics existents indiquen que al llarg d’aquest segle la temperatura superficial global mitjana pujarà, sent molt optimistes, entre 0,3 i 1,7 ºC, encara que probablement, podria augmentar entre 2,6 i 4,8 ºC si continua com fins ara. Cap organització científica de prestigi discuteix aquestes dades. El debat científic se centra en l’elecció d’un o altre sistema de modelització del clima, per calcular la magnitud del canvi, però no el fet d’un escalfament global.

Què implicaria aquest increment del canvi climàtic?

Ja es poden observar alguns efectes del canvi climàtic: el retrocés de les glaceres i el desgel àrtic, canvis a l’inici i al final de les estacions, que s’evidencien amb la florida precoç d’algunes plantes, l’empitjorament de la productivitat agrícola, la pujada del nivell del mar, un canvi en el nombre de dies càlids o freds al llarg de l’any, un increment de la freqüència o la força d’alguns fenòmens meteorològics extrems, etc. 

Els experts associen el canvi climàtic a dos tipus de canvis. En primer lloc, els canvis ambientals, a curt o llarg termini, com la pujada del nivell del mar, canvis climàtics abruptes o l’extinció massiva de plantes i animals provocada per canvis als ecosistemes. Aquests canvis estan relacionats amb el segon tipus de canvis associats al canvi climàtic, els propis efectes socials d’aquest. Entre aquests efectes socials s’inclou un increment de la migració, perquè grans regions patiran sequeres o fam, les inundacions cada vegada més freqüents de les àrees poblades, i l’impacte dels canvis a l’entorn i a les infraestructures de transport, d’abastiment d’aigua, als cultius… En algunes zones, com la banya d’Àfrica o l’Orient Mitjà, el canvi climàtic pot provocar greus problemes de seguretat, relacionats amb l’accés a l’aigua potable, que poden acabar convertint-se en guerres o revolucions. 

És per aquest motiu que és tan important sumar els esforços de tots per reduir, tant com sigui possible, la magnitud d’aquest canvi climàtic i desenvolupar mecanismes que ens permetin superar les seves conseqüències amb el menor impacte possible.