Qualsevol política pública o empresarial que opti per un model de desenvolupament sostenible ha de tenir a la seva disposició instruments capaços de mesurar l’impacte ambiental que generen les seves accions. La quantitat de CO2per habitant o per unitat de PIB, per exemple, és una unitat de mesura que ens ajuda a situar una economia nacional en la seva relació amb el canvi climàtic.

Petjada Hídrica

Què és la petjada hídrica?

Tres investigadors holandesos, Arjen Hoekstra, Ashok Kumar Chapagain i Mesfin Mekonnen, entre d’altres, van publicar un estudi sobre allò que es va conèixer com a comerç virtual d’aiguaal 2002. La seva intenció era registrar, calcular d’alguna manera, els usos que fem de l’aigua i proporcionar unitats de mesura capaces d’oferir una informació valuosa sobre aquests. Aquesta documentació es va presentar al públic en un marc de cooperació entre la Universitat de Twente i l’IHE Delft Institute for Water Education, que pertany a la UNESCO, que és la major institució del món dedicada a la formació en l’àmbit de l’aigua. En aquests estudis es va presentar per primera vegada el concepte de petjada hídrica. 

La idea és simple: quanta aigua és necessària per fabricar un producte o oferir un servei? Quanta aigua consumeix un habitant, una població o una nació directament i indirectament,en un any?

Allò que aparentment és simple en realitat és complex, ja que la petjada hídrica d’un producte, per exemple, inclou el consum d’aigua en l’obtenció de les matèries primeres, el seu transport, la cadena de producció, la seva distribució i, finalment, el seu consum. Així, la petjada hídrica d’un full de paper és d’uns deu litres; la d’una taronja, aproximadament, de 50 litres i la d’una tassa de cafè, de 140 litres; 1 kg de patates tindrà una petjada hídrica una mica per sobre dels 900 litres; la petjada hídrica d’1 kg de carn de vedella és molt similar a la petjada hídrica d’un pantaló texà, superior als 10.000 litres d’aigua.

Com ha afectat la norma ISO a la petjada hídrica?

De ben segur que aquestes quantitats sorprendran a més d’un lector, però són el resultat d’un càlcul estandarditzat i modelitzat que permet comparar petjades hídriques i definir mesures que millorin la gestió de l’aigua i ens permetin estalviar un bé tan preuat. Al 2009, l’Organització Internacional per la Estandardització (ISO, en anglès) va iniciar els tràmits per publicar una norma internacional, que van finalitzar l’any 2014. La norma ISO 14046 de 2014 n’ha sigut el resultat final. És capaç d’avaluar la petjada hídrica considerant el cicle de vida del producte, identifica els impactes ambientals relacionats amb l’aigua, la quantitat d’ús, el canvi de qualitat de l’aigua, etc. Gràcies a aquest mètode es poden calcular les petjades hídriques d’un mateix producte produït per l’empresa A i per l’empresa B i estimar quina de les dues empreses té un impacte ambiental menor sobre el cicle de l’aigua, per exemple.

Aquest fet és molt important, doncs convé recordar que, degut al canvi climàtic i a la concentració de la població a les grans ciutats, d’aquí a una dècada dos de cada tres habitants de la població mundial viuran en zones on la demanda d’aigua dolça podria ser més alta que la quantitat d’aigua dolça disponible. Per tant, és de vital importància saber si un o altre procés comporta una major o menor petjada hídrica per tal de poder fer una millor gestió del cicle de l’aigua. Actualment, amb aquesta eina, qualsevol organisme públic o privat, una administració pública o una empresa, podrà calcular la seva petjada hídrica mitjançant un procediment estandarditzat, que li permetrà fer diverses comparacions i mesurar l’evolució d’aquest indicador en el temps.

Amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar i difondre els mètodes i eines pel càlcul de la petjada hídrica es va crear, al 2008, la Water Footprint Network. En aquesta xarxa internacional hi participen organismes no governamentals, empreses, institucions financeres, organismes reguladors, universitats i instituts d’investigació, etc., que en total sumen més de dos-cents socis. A través d’aquesta organització en xarxa es comparteixen els darrers avenços en la investigació i el desenvolupament de sistemes que permetin reduir la petjada hídrica i siguin capaços d’utilitzar aquest recurs escàs de la manera més eficient i neta possible.

Les diferents petjades hídriques

Al mateix temps, la Water Footprint Netwrok proposa mesurar la petjada hídrica segons la procedència de l’aigua. En resum, es volen mesurar tres petjades hídriques:

Com es pot mesurar la petjada hídrica?

La petjada hídrica es pot mesurar de diverses maneres. Per exemple, en metres cúbics (o litres) per unitat d’alguna cosa, considerant tota la cadena de subministrament. Així, parlaríem de deu litres d’aigua per cada full de paper, d’uns 3.000 per una pizza o de més de 10.000 per cada kg de carn de vedella. Però també es pot mesurar per unitat de temps. És habitual mesurar el consum d’aigua per habitant, cosa que dependrà de factors de vegades tan dispars com el nivell de renda, que influeix en el consum de productes amb major petjada hídrica, el clima o els hàbits d’higiene i alimentació. La petjada hídrica d’un ciutadà xinès serà de 700 metres cúbics l’any mentre que la d’un nord-americà serà superior als 2.500 metres cúbics l’any. La petjada hídrica espanyola és d’uns 2.300 metres cúbics l’any per càpita, però una tercera part d’aquesta petjada és deguda al consum d’aigua fora d’Espanya, provinent de productes o matèries primeres importades.

Qualsevol política pública o empresarial que opti per un model de desenvolupament sostenible ha de tenir a la seva disposició instruments capaços de mesurar l’impacte ambiental que generen les seves accions. La quantitat de CO2per habitant o per unitat de PIB, per exemple, és una unitat de mesura que ens ajuda a situar una economia nacional en la seva relació amb el canvi climàtic.

Petjada Hídrica

Què és la petjada hídrica?

Tres investigadors holandesos, Arjen Hoekstra, Ashok Kumar Chapagain i Mesfin Mekonnen, entre d’altres, van publicar un estudi sobre allò que es va conèixer com a comerç virtual d’aiguaal 2002. La seva intenció era registrar, calcular d’alguna manera, els usos que fem de l’aigua i proporcionar unitats de mesura capaces d’oferir una informació valuosa sobre aquests. Aquesta documentació es va presentar al públic en un marc de cooperació entre la Universitat de Twente i l’IHE Delft Institute for Water Education, que pertany a la UNESCO, que és la major institució del món dedicada a la formació en l’àmbit de l’aigua. En aquests estudis es va presentar per primera vegada el concepte de petjada hídrica. 

La idea és simple: quanta aigua és necessària per fabricar un producte o oferir un servei? Quanta aigua consumeix un habitant, una població o una nació directament i indirectament,en un any?

Allò que aparentment és simple en realitat és complex, ja que la petjada hídrica d’un producte, per exemple, inclou el consum d’aigua en l’obtenció de les matèries primeres, el seu transport, la cadena de producció, la seva distribució i, finalment, el seu consum. Així, la petjada hídrica d’un full de paper és d’uns deu litres; la d’una taronja, aproximadament, de 50 litres i la d’una tassa de cafè, de 140 litres; 1 kg de patates tindrà una petjada hídrica una mica per sobre dels 900 litres; la petjada hídrica d’1 kg de carn de vedella és molt similar a la petjada hídrica d’un pantaló texà, superior als 10.000 litres d’aigua.

Com ha afectat la norma ISO a la petjada hídrica?

De ben segur que aquestes quantitats sorprendran a més d’un lector, però són el resultat d’un càlcul estandarditzat i modelitzat que permet comparar petjades hídriques i definir mesures que millorin la gestió de l’aigua i ens permetin estalviar un bé tan preuat. Al 2009, l’Organització Internacional per la Estandardització (ISO, en anglès) va iniciar els tràmits per publicar una norma internacional, que van finalitzar l’any 2014. La norma ISO 14046 de 2014 n’ha sigut el resultat final. És capaç d’avaluar la petjada hídrica considerant el cicle de vida del producte, identifica els impactes ambientals relacionats amb l’aigua, la quantitat d’ús, el canvi de qualitat de l’aigua, etc. Gràcies a aquest mètode es poden calcular les petjades hídriques d’un mateix producte produït per l’empresa A i per l’empresa B i estimar quina de les dues empreses té un impacte ambiental menor sobre el cicle de l’aigua, per exemple.

Aquest fet és molt important, doncs convé recordar que, degut al canvi climàtic i a la concentració de la població a les grans ciutats, d’aquí a una dècada dos de cada tres habitants de la població mundial viuran en zones on la demanda d’aigua dolça podria ser més alta que la quantitat d’aigua dolça disponible. Per tant, és de vital importància saber si un o altre procés comporta una major o menor petjada hídrica per tal de poder fer una millor gestió del cicle de l’aigua. Actualment, amb aquesta eina, qualsevol organisme públic o privat, una administració pública o una empresa, podrà calcular la seva petjada hídrica mitjançant un procediment estandarditzat, que li permetrà fer diverses comparacions i mesurar l’evolució d’aquest indicador en el temps.

Amb l’objectiu d’ajudar a desenvolupar i difondre els mètodes i eines pel càlcul de la petjada hídrica es va crear, al 2008, la Water Footprint Network. En aquesta xarxa internacional hi participen organismes no governamentals, empreses, institucions financeres, organismes reguladors, universitats i instituts d’investigació, etc., que en total sumen més de dos-cents socis. A través d’aquesta organització en xarxa es comparteixen els darrers avenços en la investigació i el desenvolupament de sistemes que permetin reduir la petjada hídrica i siguin capaços d’utilitzar aquest recurs escàs de la manera més eficient i neta possible.

Les diferents petjades hídriques

Al mateix temps, la Water Footprint Netwrok proposa mesurar la petjada hídrica segons la procedència de l’aigua. En resum, es volen mesurar tres petjades hídriques:

Com es pot mesurar la petjada hídrica?

La petjada hídrica es pot mesurar de diverses maneres. Per exemple, en metres cúbics (o litres) per unitat d’alguna cosa, considerant tota la cadena de subministrament. Així, parlaríem de deu litres d’aigua per cada full de paper, d’uns 3.000 per una pizza o de més de 10.000 per cada kg de carn de vedella. Però també es pot mesurar per unitat de temps. És habitual mesurar el consum d’aigua per habitant, cosa que dependrà de factors de vegades tan dispars com el nivell de renda, que influeix en el consum de productes amb major petjada hídrica, el clima o els hàbits d’higiene i alimentació. La petjada hídrica d’un ciutadà xinès serà de 700 metres cúbics l’any mentre que la d’un nord-americà serà superior als 2.500 metres cúbics l’any. La petjada hídrica espanyola és d’uns 2.300 metres cúbics l’any per càpita, però una tercera part d’aquesta petjada és deguda al consum d’aigua fora d’Espanya, provinent de productes o matèries primeres importades.