Durant els darrers dies, s’ha celebrat la 25a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic a Madrid, més coneguda com a COP 25. La negociació de l’acord final de la conferència ha estat difícil i s’ha allargat més temps del que estava previst, la qual cosa ha convertit la COP 25 en la conferència més llarga celebrada fins a dia d’avui.

Darrere d’aquestes complexes negociacions hi havia els Acords de París (2015) sobre el canvi climàtic, que exigien un major compromís per part de les nacions amb la reducció efectiva de les emissions d’efecte hivernacle, però també la guerra comercial soterrada entre la Xina i els EUA o les pressions de l’Índia, Brasil o Aràbia Saudita que, per diversos motius, s’oposaven a una o altra part dels possibles acords.

D’altra banda, la COP 25 s’ha convertit en notícia per les reivindicacions i sol·licituds d’activistes i organitzacions no governamentals i les declaracions de nombrosos científics que alerten sobre els efectes del canvi climàtic. Tots ells, cadascun a la seva manera, han exigit un major compromís ambiental dels governs i les organitzacions internacionals.

Quins temes s’han tractat a la COP25?

Els punts més polèmics del document han estat, en primer lloc, els plans de reducció de les emissions de CO2 exigits per complir amb els Acords de París (2015) i, en segon lloc, la qüestió financera. Aquesta, al seu torn, gira al voltant dels futurs mercats d’intercanvi de drets d’emissions de diòxid de carboni (CO2) i dels mecanismes financers que els països més desenvolupats haurien d’implantar per fer possible la política ambiental dels països amb menys recursos.

Balanç COP25

Cal recordar que, segons la comunitat científica, amb l’Acord de Kyoto no n’hi ha prou per evitar un canvi climàtic a gran escala. A més a més, si es manté la tendència actual d’emissions de CO2, la temperatura mitjana mundial podria incrementar-se uns 3,2 ºC d’aquí al 2050. L’Acord de París pretén frenar aquest increment de les temperatures, limitar-lo i estabilitzar-lo en 1,5 ºC. Per tal d’aconseguir-ho, les emissions de CO2 s’haurien de reduir en un 7,6% anual i, de cara al 2050, assolir el punt d’equilibri entre el CO2 emès per l’activitat humana i l’absorció d’aquest gas pels boscos i els oceans.

L’acord final de la COP 25 insta les nacions a presentar plans de reducció d’emissions més ambiciosos que els actuals. Tanmateix, 73 països s’han compromès a presentar plans d’acció climàtica reforçats al 2020, en consonància amb els Acords de París, i onze més han ideat plans especials més ambiciosos.

El compromís ha anat més enllà dels governs i s’hi han implicat també el món de l’empresa i el de les finances.

El compromís de les empreses per la COP 25

14 regions, 398 ciutats i 786 empreses s’han compromès a títol particular a dur a terme plans de disminució de les emissions de CO2. Les últimes 177 empreses que s’han adherit a l’Aliança d’Ambició Climàtica sumen 5,8 milions de treballadors a 36 països; el seu capital social equival a més de dues vegades el PIB espanyol i juntes emeten tant CO2 com França. Tots aquests agents i governs s’han compromès a reduir a zero les seves emissions netes de CO2 per l’any 2050.

També és important el compromís d’alguns inversors financers. 631 inversors, que compten amb fons equivalents a 37 bilions de dòlars, han fet una crida per la lluita contra el canvi climàtic, i un grup de 16 inversors s’ha compromès amb 4 bilions de dòlars en valors mercantils relacionats amb la reducció d’emissions. Tots aquests agents i altres s’han sumat a l’Aliança d’Acció Climàtica, que promou el compromís ambiental dels governs de tot el món i busca nous aliats que es sumin a la lluita contra les emissions de CO2.

D’altra banda, el comerç d’emissions de CO2 és una qüestió complexa ja que implica mecanismes de control financer i de verificació de les emissions. La idea principal d’aquest comerç és simple. Si una nació en el seu conjunt o una empresa aconsegueix emetre menys CO2 del que s’havia marcat com a objectiu, pot vendre aquesta rebaixa a una altra nació o empresa que, pel motiu que sigui, hagi emès més CO2 del compte.

Tot i això, la implantació d’aquest mercat és summament complexa, doncs comprèn el repartiment d’emissions entre nacions i entre agents emissors i una regulació d’aquest comerç, amb sistemes de comptabilitat, verificació i autenticació viables i fiables. Una part de les discussions es va centrar en els problemes de doble comptabilitat i en la insistència de Brasil o d’Austràlia, per exemple, per comptabilitzar la reducció d’emissions no des dels Acords de París, sinó des de l’Acord de Kyoto, cosa que restaria eficàcia a aquest mecanisme financer i a la qual s’oposa amb força la Unió Europea.

El comerç d’emissions seria una font de recursos financers, però la COP 25 ha insistit en la necessitat de plans d’ajuda financera per la reducció d’emissions i d’adaptació al canvi climàtic de les nacions amb menys recursos, i aquesta reclamació ha sigut una de les principals conclusions de la conferència. En aquest mateix sentit, també s’ha atorgat un pes important a la qüestió de la distribució de la renda entre els habitants d’una mateixa nació, donat que una distribució desigual de la riquesa està associada als problemes ambientals i s’empeny a les nacions a establir sistemes de finançament interns capaços d’evitar aquest obstacle.

La propera Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP 26, es celebrarà l’any vinent a Londres.

Durant els darrers dies, s’ha celebrat la 25a Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic a Madrid, més coneguda com a COP 25. La negociació de l’acord final de la conferència ha estat difícil i s’ha allargat més temps del que estava previst, la qual cosa ha convertit la COP 25 en la conferència més llarga celebrada fins a dia d’avui.

Darrere d’aquestes complexes negociacions hi havia els Acords de París (2015) sobre el canvi climàtic, que exigien un major compromís per part de les nacions amb la reducció efectiva de les emissions d’efecte hivernacle, però també la guerra comercial soterrada entre la Xina i els EUA o les pressions de l’Índia, Brasil o Aràbia Saudita que, per diversos motius, s’oposaven a una o altra part dels possibles acords.

D’altra banda, la COP 25 s’ha convertit en notícia per les reivindicacions i sol·licituds d’activistes i organitzacions no governamentals i les declaracions de nombrosos científics que alerten sobre els efectes del canvi climàtic. Tots ells, cadascun a la seva manera, han exigit un major compromís ambiental dels governs i les organitzacions internacionals.

Quins temes s’han tractat a la COP25?

Els punts més polèmics del document han estat, en primer lloc, els plans de reducció de les emissions de CO2 exigits per complir amb els Acords de París (2015) i, en segon lloc, la qüestió financera. Aquesta, al seu torn, gira al voltant dels futurs mercats d’intercanvi de drets d’emissions de diòxid de carboni (CO2) i dels mecanismes financers que els països més desenvolupats haurien d’implantar per fer possible la política ambiental dels països amb menys recursos.

Balanç COP25

Cal recordar que, segons la comunitat científica, amb l’Acord de Kyoto no n’hi ha prou per evitar un canvi climàtic a gran escala. A més a més, si es manté la tendència actual d’emissions de CO2, la temperatura mitjana mundial podria incrementar-se uns 3,2 ºC d’aquí al 2050. L’Acord de París pretén frenar aquest increment de les temperatures, limitar-lo i estabilitzar-lo en 1,5 ºC. Per tal d’aconseguir-ho, les emissions de CO2 s’haurien de reduir en un 7,6% anual i, de cara al 2050, assolir el punt d’equilibri entre el CO2 emès per l’activitat humana i l’absorció d’aquest gas pels boscos i els oceans.

L’acord final de la COP 25 insta les nacions a presentar plans de reducció d’emissions més ambiciosos que els actuals. Tanmateix, 73 països s’han compromès a presentar plans d’acció climàtica reforçats al 2020, en consonància amb els Acords de París, i onze més han ideat plans especials més ambiciosos.

El compromís ha anat més enllà dels governs i s’hi han implicat també el món de l’empresa i el de les finances.

El compromís de les empreses per la COP 25

14 regions, 398 ciutats i 786 empreses s’han compromès a títol particular a dur a terme plans de disminució de les emissions de CO2. Les últimes 177 empreses que s’han adherit a l’Aliança d’Ambició Climàtica sumen 5,8 milions de treballadors a 36 països; el seu capital social equival a més de dues vegades el PIB espanyol i juntes emeten tant CO2 com França. Tots aquests agents i governs s’han compromès a reduir a zero les seves emissions netes de CO2 per l’any 2050.

També és important el compromís d’alguns inversors financers. 631 inversors, que compten amb fons equivalents a 37 bilions de dòlars, han fet una crida per la lluita contra el canvi climàtic, i un grup de 16 inversors s’ha compromès amb 4 bilions de dòlars en valors mercantils relacionats amb la reducció d’emissions. Tots aquests agents i altres s’han sumat a l’Aliança d’Acció Climàtica, que promou el compromís ambiental dels governs de tot el món i busca nous aliats que es sumin a la lluita contra les emissions de CO2.

D’altra banda, el comerç d’emissions de CO2 és una qüestió complexa ja que implica mecanismes de control financer i de verificació de les emissions. La idea principal d’aquest comerç és simple. Si una nació en el seu conjunt o una empresa aconsegueix emetre menys CO2 del que s’havia marcat com a objectiu, pot vendre aquesta rebaixa a una altra nació o empresa que, pel motiu que sigui, hagi emès més CO2 del compte.

Tot i això, la implantació d’aquest mercat és summament complexa, doncs comprèn el repartiment d’emissions entre nacions i entre agents emissors i una regulació d’aquest comerç, amb sistemes de comptabilitat, verificació i autenticació viables i fiables. Una part de les discussions es va centrar en els problemes de doble comptabilitat i en la insistència de Brasil o d’Austràlia, per exemple, per comptabilitzar la reducció d’emissions no des dels Acords de París, sinó des de l’Acord de Kyoto, cosa que restaria eficàcia a aquest mecanisme financer i a la qual s’oposa amb força la Unió Europea.

El comerç d’emissions seria una font de recursos financers, però la COP 25 ha insistit en la necessitat de plans d’ajuda financera per la reducció d’emissions i d’adaptació al canvi climàtic de les nacions amb menys recursos, i aquesta reclamació ha sigut una de les principals conclusions de la conferència. En aquest mateix sentit, també s’ha atorgat un pes important a la qüestió de la distribució de la renda entre els habitants d’una mateixa nació, donat que una distribució desigual de la riquesa està associada als problemes ambientals i s’empeny a les nacions a establir sistemes de finançament interns capaços d’evitar aquest obstacle.

La propera Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, la COP 26, es celebrarà l’any vinent a Londres.