El desenvolupament sostenible no és una qüestió estrictament ambiental. És cert que la idea va sorgir davant l’alarma dels científics que van denunciar el greu impacte que podia tenir la degradació del medi ambient o l’amenaça d’un canvi climàtic, però aconseguir un model de desenvolupament econòmic, social i humà capaç de ser sostenible en el temps implica molts actors de molts i molt diferents àmbits.

L’evolució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les Nacions Unides van fer un nou pas endavant en aquest assumpte. El 1987, arran de l’Informe Bruntland, el desenvolupament sostenible va començar a formar part del llenguatge polític internacional. Després van venir negociacions, cimeres i acords internacionals i una llarga lluita social i diplomàtica per situar la necessitat del desenvolupament sostenible en la primera línia de l’agenda pública.

L’any 2012 es va començar a gestar l’anomenada Agenda 2030. A la ronda de consultes hi van participar més de mil experts de primer nivell, d’arreu del món, cadascun en la seva especialitat. Els tècnics consultats i les Nacions Unides van partir dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que comprenien el període 2000-2015. Aquesta vegada els objectius eren més ambiciosos. 

L’Agenda 2030 pretén aconseguir no la mitigació, sinó l’erradicació de la pobresa, i ho fa des d’una perspectiva clarament sostenible. Proposa 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que s’avaluaran amb 169 metes que es volen assolir amb la seva aplicació. El pes dels paràmetres ambientals és molt significatiu: la lluita contra el canvi climàtic, la gestió dels recursos naturals, la protecció dels ecosistemes, etc. Aquests paràmetres delimiten els models de desenvolupament i creixement econòmic que, al mateix temps, han de posar-se al servei del benestar i la qualitat de vida de les persones, tant social i cultural com econòmica.

Les 5P dels ODS

Tota l’Agenda 2030 gira en torn a les anomenades 5 P, cinc eixos que marquen de forma definitiva l’objectiu final de qualsevol model de desenvolupament sostenible. Són el Planeta (Planet, en anglès), les Persones (People), la Prosperitat (Prosperity), la Pau (Peace) i les Aliances (en anglès, Partnership). Qualsevol mesura que vulgui dur-se a terme per tal de garantir un futur sostenible haurà d’avaluar si compleix aquestes 5 P. És a dir, si ajudarà a reduir l’impacte ambiental sobre el planeta i els seus recursos, si servirà per millorar la vida de les persones i el seu nivell de vida, si lluitarà per la pau i si comptarà amb la complicitat i el suport de tots els actors implicats.

Tres anys després d’haver iniciat aquest projecte, es va celebrar la Cimera del Desenvolupament Sostenible a Nova York, el setembre de 2015. Més de 150 caps d’estat i de govern van aprovar l’Agenda 2030 i es van comprometre amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), d’aplicació universal, que comprometen els signants de l’agenda des de l’1 de gener de 2016. Extret de forma literal del seu manifest, els estats que van acordar seguir el programa de l’Agenda 2030 es van comprometre a adoptar mesures que promoguin la prosperitat al mateix temps que protegeixen el planeta. És una necessitat imperativa acabar amb la pobresa al mateix temps que es lluita contra el canvi climàtic i es protegeix el medi natural; tot això de manera que siguem capaços d’afavorir el creixement econòmic i millorar l’educació, la salut, la protecció social o les oportunitats laborals de milions i milions de persones, tant dels països més desenvolupats com dels països amb menys recursos.

És cert que els ODS no són jurídicament obligatoris, però els governs que s’hi adhereixen de forma voluntària i es comprometen a assolir-los no només establiran estratègies per aconseguir assumir tals objectius, sinó que també avaluaran els resultats de les seves polítiques sostenibles, per tal de poder mesurar-ne l’èxit i l’eficiència i posar en comú la seva experiència amb la comunitat internacional. És per aquest motiu que és tan important parlar d’aliances entre governs, institucions i societat civil, per això s’emfatitzen les 5 P, perquè el desenvolupament sostenible implica canvis estructurals i funcionals a la nostra societat i al nostre estil de vida. 

Campanyes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

A ulls dels promotors d’aquesta iniciativa, alguns dels ODS tenen una importància singular i les Nacions Unides promouen campanyes específiques per assenyalar-los. Trobem quatre campanyes principals: la del clima (objectiu 13), la del gènere (objectiu 5), la de l’aigua, que inaugura el Decenni d’Acció per l’Aigua al 2019 (objectiu 6) i la de la joventut, que va més enllà de l’educació (objectiu 4), donat que són les generacions futures les qui hauran de liderar la revolució de la sostenibilitat en el futur i d’elles en dependrà l’èxit de tot el programa.

Aquesta breu aproximació a l’Agenda 2030 es completa amb el compromís públic d’algunes empreses i institucions per tal d’assolir els ODS, en la mesura que els sigui possible. És a dir, el compromís va més enllà d’un acord governamental, i busca el concurs de l’empresa i la societat civil, en totes les seves formes i arreu del món. Perquè, com ja s’ha comentat, es precisa que la iniciativa sigui col·lectiva i que tots els agents implicats en l’assoliment d’aquests objectius col·laborin entre sí.

El desenvolupament sostenible no és una qüestió estrictament ambiental. És cert que la idea va sorgir davant l’alarma dels científics que van denunciar el greu impacte que podia tenir la degradació del medi ambient o l’amenaça d’un canvi climàtic, però aconseguir un model de desenvolupament econòmic, social i humà capaç de ser sostenible en el temps implica molts actors de molts i molt diferents àmbits.

L’evolució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

Les Nacions Unides van fer un nou pas endavant en aquest assumpte. El 1987, arran de l’Informe Bruntland, el desenvolupament sostenible va començar a formar part del llenguatge polític internacional. Després van venir negociacions, cimeres i acords internacionals i una llarga lluita social i diplomàtica per situar la necessitat del desenvolupament sostenible en la primera línia de l’agenda pública.

L’any 2012 es va començar a gestar l’anomenada Agenda 2030. A la ronda de consultes hi van participar més de mil experts de primer nivell, d’arreu del món, cadascun en la seva especialitat. Els tècnics consultats i les Nacions Unides van partir dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que comprenien el període 2000-2015. Aquesta vegada els objectius eren més ambiciosos. 

L’Agenda 2030 pretén aconseguir no la mitigació, sinó l’erradicació de la pobresa, i ho fa des d’una perspectiva clarament sostenible. Proposa 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que s’avaluaran amb 169 metes que es volen assolir amb la seva aplicació. El pes dels paràmetres ambientals és molt significatiu: la lluita contra el canvi climàtic, la gestió dels recursos naturals, la protecció dels ecosistemes, etc. Aquests paràmetres delimiten els models de desenvolupament i creixement econòmic que, al mateix temps, han de posar-se al servei del benestar i la qualitat de vida de les persones, tant social i cultural com econòmica.

Les 5P dels ODS

Tota l’Agenda 2030 gira en torn a les anomenades 5 P, cinc eixos que marquen de forma definitiva l’objectiu final de qualsevol model de desenvolupament sostenible. Són el Planeta (Planet, en anglès), les Persones (People), la Prosperitat (Prosperity), la Pau (Peace) i les Aliances (en anglès, Partnership). Qualsevol mesura que vulgui dur-se a terme per tal de garantir un futur sostenible haurà d’avaluar si compleix aquestes 5 P. És a dir, si ajudarà a reduir l’impacte ambiental sobre el planeta i els seus recursos, si servirà per millorar la vida de les persones i el seu nivell de vida, si lluitarà per la pau i si comptarà amb la complicitat i el suport de tots els actors implicats.

Tres anys després d’haver iniciat aquest projecte, es va celebrar la Cimera del Desenvolupament Sostenible a Nova York, el setembre de 2015. Més de 150 caps d’estat i de govern van aprovar l’Agenda 2030 i es van comprometre amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), d’aplicació universal, que comprometen els signants de l’agenda des de l’1 de gener de 2016. Extret de forma literal del seu manifest, els estats que van acordar seguir el programa de l’Agenda 2030 es van comprometre a adoptar mesures que promoguin la prosperitat al mateix temps que protegeixen el planeta. És una necessitat imperativa acabar amb la pobresa al mateix temps que es lluita contra el canvi climàtic i es protegeix el medi natural; tot això de manera que siguem capaços d’afavorir el creixement econòmic i millorar l’educació, la salut, la protecció social o les oportunitats laborals de milions i milions de persones, tant dels països més desenvolupats com dels països amb menys recursos.

És cert que els ODS no són jurídicament obligatoris, però els governs que s’hi adhereixen de forma voluntària i es comprometen a assolir-los no només establiran estratègies per aconseguir assumir tals objectius, sinó que també avaluaran els resultats de les seves polítiques sostenibles, per tal de poder mesurar-ne l’èxit i l’eficiència i posar en comú la seva experiència amb la comunitat internacional. És per aquest motiu que és tan important parlar d’aliances entre governs, institucions i societat civil, per això s’emfatitzen les 5 P, perquè el desenvolupament sostenible implica canvis estructurals i funcionals a la nostra societat i al nostre estil de vida. 

Campanyes dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

A ulls dels promotors d’aquesta iniciativa, alguns dels ODS tenen una importància singular i les Nacions Unides promouen campanyes específiques per assenyalar-los. Trobem quatre campanyes principals: la del clima (objectiu 13), la del gènere (objectiu 5), la de l’aigua, que inaugura el Decenni d’Acció per l’Aigua al 2019 (objectiu 6) i la de la joventut, que va més enllà de l’educació (objectiu 4), donat que són les generacions futures les qui hauran de liderar la revolució de la sostenibilitat en el futur i d’elles en dependrà l’èxit de tot el programa.

Aquesta breu aproximació a l’Agenda 2030 es completa amb el compromís públic d’algunes empreses i institucions per tal d’assolir els ODS, en la mesura que els sigui possible. És a dir, el compromís va més enllà d’un acord governamental, i busca el concurs de l’empresa i la societat civil, en totes les seves formes i arreu del món. Perquè, com ja s’ha comentat, es precisa que la iniciativa sigui col·lectiva i que tots els agents implicats en l’assoliment d’aquests objectius col·laborin entre sí.